CBRE Zasedačka roku 2017-12-20T10:08:21+00:00

Co získáte?

Účast a registrace v soutěži je zdarma

Získáte mediální pozornost

Možnost stát se firmou, která udává trendy v kancelářích

Setkání se zajímavými lidmi z různých oborů

Možnost získání zajímavých obchodních kontaktů

Prestiž – předsedkyní poroty je Eva Jiřičná

Obrovská dávka inspirace

Nesmazatelně se zapsat do moderní historie pracovního prostředí

Kategorie

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Zasedačka roku

Kategorie Zasedačka roku hodnotí jednu zasedací místnost. Přihlaste tu, kterou ve firmě považujete za nejatraktivnější..

Kancelář jako DNA firmy

Kategorie Kancelář jako DNA firmy hodnotí jak se činnost oboru vaší společnosti či vaše značka promítá do vzhledu vašich kanceláří.

Nejatraktivnější pracovní prostředí

Jsou vaši zaměstnanci spokojeni a kanceláře jsou tím pádným důvodem? Tato kategorie hodnotí kanceláře právě z pohledu zaměstnanců.

Malá kancelář

Jste firma do 50 zaměstnanců a máte kanceláře max. o velikosti 500 m2? Přihlaste se do nové kategorie, ve které se nemusíte bát konkurence velkých nadnárodních společností.

Kategorie hodnocené odbornými garanty

Česká rada pro šetrné budovy

Microsoft

Zdravá kancelář

Kategorie Zdravá kancelář hodnotí aspekty v kanceláři ovlivňující zdraví a duševní pohodu. Pokud považujete vaše kanceláře za příjemné místo pro práci, přihlaste je!

Chytrá spolupráce

Funguje a spolupracuje váš tým podle posledních trendů jako je sdílení informací, znalostí a zkušeností, společná tvorba přispívající inovaci a růstu, vytváření nových vztahů a nápadů? O tomhle je Chytrá spolupráce.

Skanska

ČVUT Katedra architektury

Kanceláře pro budoucí výzvy

Tato kategorie hodnotí kanceláře z pohledu připravenosti na budoucí změny a schopnosti naplňovat budoucí potřeby firmy, které se objeví.

Architektonický návrh

Rádi bychom vyzvali autory kancelářských konceptů, aby do soutěže přihlásili své projekty a pochlubili se tak s nimi veřejnosti i odborné porotě.

Hlasování veřejnosti

Kategorie do které jsou automaticky zapojeni všichni účastníci a o vítězi rozhoduje hlasováním široká veřejnost.

Kontakty

Petra Lávičková
organizátorka soutěže

email petra@zasedackaroku.cz

Renata Mrázová
projektová manažerka

telefon: +420 604 308 765
email renata@zasedackaroku.cz

Ivona Novotná
kontakt pro média

telefon: +420 731 889 963
email ivona@zasedackaroku.cz

Partneři

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři